Hướng dẫn mua hàng chi tiết

1.Nhấn tìm kiếm 2.Điền sản phẩm cần tìm 3.Kéo xuống xem thông tin 4. Chọn size 5. Nhấn tiến hành thanh toán (thanh toán khi nhận hàng) 6. Điền thông tin 7. Nhấn đặt hàng

 

Nhấn nút tìm kiếm

 

Điền tên sản phẩm cần tìm

Kéo xuống


Chọn size


Nhấn nút thanh toán


Điền thông tin nhận hàng


Xác nhận phương thức thanh toán